Zamknij

Panel dyskusyjny dotyczący przyszłości jarocińskiego festiwalu

Panel dyskusyjny dotyczący przyszłości jarocińskiego festiwalu
  • piątek 27 maja, 18:00
  • 20.05.2022
  • Kamica Kultury
  • wstęp wolny
Burmistrz Jarocina wraz z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin zapraszają wszystkich na otwarty panel dyskusyjny dotyczący przyszłości jarocińskiego festiwalu i zaangażowania mieszkańców w jego tworzenie.

 

Spotkanie odbędzie się 20 maja o godzinie 18.00 w Kamienicy Kultury. Panel jest częścią przedsięwzięcia pod nazwą „Nowa Ścieżka Rozwoju Jarocińskiego Festiwalu”, który realizowany jest w ramach Projektu „Jarocin-Miastem Jutra, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Rozwój lokalny.

 

Celem zadania jest stworzenie spójnej koncepcji rozwoju festiwalu w oparciu o szeroko zakrojone konsultacje społeczne. W badaniu wezmą udział przede wszystkim mieszkańcy Jarocina jako bezpośredni odbiorcy festiwalu. Ankieterzy dotrą do wszystkich grup wiekowych i społecznych, by dowiedzieć się, jakie są oczekiwania mieszkańców wobec festiwalu.

 

Oprócz badań fokusowych zostanie przeprowadzony szereg otwartych spotkań dla mieszkańców. Wezmą w nich udział organizatorzy innych festiwali, większej i mniejszej rangi, by móc wymienić doświadczenia i przedstawić swoją receptę na sukces. Obok dyskusji o wartościach kulturalnych tego rodzaju wydarzeń duży nacisk zostanie położony na ekonomiczny wymiar festiwalu zarówno pod względem konieczności ponoszenia kosztów organizacji, ale również potencjalnie wymiernych efektów finansowych, jakie niesie on dla lokalnej gospodarki. Punktem odniesienia dla prowadzonych dyskusji z mieszkańcami, będą doświadczenia organizatorów i uczestników renomowanych festiwali i wydarzeń organizowanych w Polsce i Europie. Doświadczenia te będą gromadzone i prezentowane zarówno poprzez wizyty studyjne realizatorów przedsięwzięcia na wybranych festiwalach i wydarzeniach, jak i wizyty organizatorów i użytkowników tych wydarzeń w Jarocinie. W ramach projektu zebrane zostaną wyniki przeprowadzonych badań i rekomendacje. Powstanie też strategia rozwoju wraz z krótko (2 letnim) i długoterminowymi (5 letnim) planami realizacji strategii rozwoju festiwalu w przyszłości.  

Projekt „Jarocin - Miastem Jutra" w ramach Programu Rozwój lokalny korzysta z dofinansowania w kwocie ponad 3,5 mln euro otrzymanego od Norwegii. Celem programu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców. Fundusze Norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014.Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

 

Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

czerwiec 2022


lipiec 2022


14.07 czwartek 17.07 niedziela
Jarocin Festiwal 2022

Jarocin Festiwal 2022

14 lipca 2022  - 17 lipca 2022

Czytaj więcej

wrzesień 2022


16.09 piątek
RocKolekcje w Spichlerzu Polskiego Rocka

październik 2022


14.10 piątek
RocKolekcje w Spichlerzu Polskiego Rocka

listopad 2022


18.11 piątek
RocKolekcje w Spichlerzu Polskiego Rocka

grudzień 2022