Zamknij
praca na maszynie stebnówka, overlock
StPr/23/0060
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

obsługa mediów społecznościowych, obróbka graficzna zdjęć nakryć głowy oraz dodatków, odzieży
StPr/23/0061
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Kandydat na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej musi spełniać jeden warunek: -posiadać dokument potw. uzyskanie kwalifik. w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub -posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu. Usługi asystencji osobistej będą polegać na pomocy asystenta w: -wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, -wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane przez uczestnika miejsca, -załatwianie przez uczestnika spraw urzędowych, -korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, kino). Okres realizacji Programu luty/marzec-grudzień 2023r.
StPr/23/0059
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 40 PLN

Praca w osobami niepełnosprawnymi
StPr/23/0056
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

montaż, instalacja i naprawa instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami technicznymi
StPr/23/0055
data rozpoczęcia pracy od 20.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

praca z osobami niepełnosprawnymi
StPr/23/0057
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 480 PLN

przyuczenie na stanowisko dziewiarza, obsługa maszyny dziewiarskiej Stoll
StPr/23/0052
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

tworzenie szablonów do produkcji odzieży, stopniowanie, odzywanie pierwowzorów
StPr/23/0053
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

krojenie elementów odziezy za pomocą noża krojczego
StPr/23/0054
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Prace w dziale ksęgowości
StPr/23/0048
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN