Zamknij

Koronawirus a edukacja. Podano szczegóły egzaminów zewnętrznych i rekrutacji do szkół

09:36, 21.05.2020 | PAP, N.P
Skomentuj
REKLAMA

Na trzy tygodnie przed pierwszym egzaminem maturalnym Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, podpisał rozporządzenie dotyczące przeprowadzenia w tym roku egzaminów zewnętrznych. Ogłosił także harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem, w tym roku szkolnym egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych będzie tylko w formie pisemnej. Bez matury ustnej, poza kilkoma wyjątkami. Do części ustnej egzaminu maturalnego przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, a do 22 maja przekażą do dyrektora szkoły lub dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (w zależności od tego, do kogo składali deklarację) informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

- Szacujemy, że będzie to bardzo niewielka liczba maturzystów – zakłada Dariusz Piontkowski.

Zgodnie z obowiązującymi w tym roku przepisami, absolwent zda egzamin i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzyma co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpi do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Abiturienci, którzy w latach ubiegłych nie zdali egzaminu ustnego, a zadeklarowali w tym roku przystąpienie do niego, aby ten egzamin zdać, nie będą musieli do niego przystąpić. Otrzymają świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

- Będzie uważało się, że zakończyli szkołę średnią – mówi minister edukacji narodowej.

Absolwenci, którzy w 2020 roku nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.

Zmieni się też skład komisji nadzorujących przebieg pisemnego egzaminu maturalnego. Utworzy ją dwóch nauczycieli, nie jak w latach ubiegłych – trzech. Jeden zatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest egzamin oraz drugi zatrudniony w innej szkole lub placówce oświatowej. Liczba członków zespołu nadzorującego będzie się zwiększała o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów. Rozporządzenie zawiera również szereg zmian związanych z przeprowadzeniem egzaminów: ósmoklasisty, maturalnego, zawodowego oraz potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Harmonogram egzaminów podsumowujących etapy nauki szkolnej:

- matury rozpoczną się 8 czerwca. Sesja potrwa do 29 czerwca. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego dla tych abiturientów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w czerwcu to 8-14 lipca. Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Do tego samego dnia absolwenci odbiorą świadectwa, aneksy i informacje o wynikach. Egzamin poprawkowy dla maturzystów, którzy nie zdadzą jednego z egzaminów obowiązkowych odbędzie się 8 września. Jego wyniki zostaną podane do 30 września;

- egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy to 7-9 lipca. Do 31 lipca 2020 roku ogłoszone będą jego wyniki;

- egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia. 31 sierpnia będą ogłoszone wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Szkołom przekazane zostaną również świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacyjne zawodowe. 12 października zostaną ogłoszone wyniki egzaminu zawodowego i przekazane certyfikaty oraz dyplomy zawodowe.

Do nowych terminów egzaminów zewnętrznych dostosowany został harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Od 15 czerwca do 10 lipca absolwenci szkół podstawowych będą mieli czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły średniej i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.

- Wnioski o przyjęcie do poszczególnych szkół, jak i duża część dokumentów może być składana w wersji elektronicznej. Nie ma potrzeby, aby osobiście udawać się do szkoły. Nie trzeba osobiście tych dokumentów zanosić. Do 10 lipca oprócz wniosku uczeń będzie zobowiązany dostarczyć też kopię świadectwa, może to być wersja elektroniczna – informuje Dariusz Piontkowski

Od 15 do 22 czerwca będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Od 23 czerwca do 7 lipca będą w tych szkołach przeprowadzone sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych i próby sprawności fizycznych. Druga tura składania dokumentów do szkół to 31 lipca – 4 sierpnia.

- Wtedy należy złożyć kopię, także wersję elektroniczną, zaświadczenia wynikach egzaminu (ósmoklasisty). W tych kilku dniach uczeń, mając już świadomość jakie miał świadectwo, ile punktów otrzymał na egzaminie, może również zmienić swoją decyzję, jeśli chodzi o szkoły, które chciałby wybrać w postępowaniu rekrutacyjnym – tłumaczy szef resortu edukacji.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia.

- Tradycyjnie zostaną wywieszone na budynku szkoły, ale ze względu na stan epidemii będą mogły być zawieszone na stronie internetowej szkoły – mówi minister.

Od 13 do 18 sierpnia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat muszą poinformować o tym dyrektora szkoły do 18 sierpnia do godz. 15.00 i potrzebne zaświadczenia donieść do 25 września. Nieprzedłożenie do 25 września zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

(PAP, N.P)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz